Bài tập Xác suất và thống kê toán

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2006
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Cao Vân
TS. Trần Thái Ninh
TS. Nguyễn Thế Hệ
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

3. BT xác suất thống kê toán.PDF

Dung lượng: 12.43 MBĐịnh dạng: PDF

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0