Lean Thinking : Banish Waste And Create Wealth In Your Corporation

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
1996
Tác giả
James P. Womack
Daniel T. Jones
Nhà xuất bản
Simon & Schuster
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

9. Lean_Thinking_Banish_Waste_and_Create_Wealth_in_Yo.pdf

Dung lượng: 122.51 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 1