7 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Patrick Gentempo
Ivan Trần. Dịch
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Công Thương
Trích dẫn