Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Chủ biên: Đinh Phi Hổ
Võ Thị Lan
Nguyễn Duy Ngọc Phương
Hà Văn Sơn
Nhà xuất bản
Tài chính
Trích dẫn
Bộ sưu tập