Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Chủ biên: GS.TS. Phạm Quang Trung
Đồng chủ biên: PGS.TS. Lê Thị Bích Ngọc
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

4. GT quản rị tài chính doanh nghiệp.pdf

Dung lượng: 11.52 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0