Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill
Bien dịch: Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tài chính - Hà Nội
Trích dẫn