TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: MỘT GÓC NHÌN TỪ THỂ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Nghiên cứu này góp phần nhận diện và đánh giá ba nội dung then chốt trong chính sách tái cơ cấu tập đoàn và DNNN. Ba điểm then chốt đó là: thứ nhất, thoái vốn, thu hẹp khu vực DNNN, thứ hai, thực hiện thống nhất các quyền sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, thứ ba, từng bước áp dụng quản trị công ty hiện đại theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế. Nghiên cứu này cho rằng thoái vốn và thu hẹp khu vực DNNN cần phải là tâm điểm quan trọng nhất trong chính sách tái cấu trúc nền kinh tế. Để làm được điều đó, trong năm 2014 cần chú trọng xây dựng đồng thuận chính trị, các tiền đề về thể chế và pháp luật một cách thận trọng nhằm cho quá trình thoái vốn được diễn ra một cách có kiểm soát, nhất là được giám sát chặt chẽ bởi Quốc hội và toàn thể xã hội.
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm Duy Nghĩa
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

14. MPP7-541-R9.2V-Tai cau truc tap doan va DNNN_Mot goc nhin tu cai cach the che & L.pdf

Dung lượng: 562.44 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0