Truyền thông thương hiệu trường đại học trong thời kỳ đổi mới giáo dục tại Việt nam

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Phạm Thị Minh Khuyên
Ma Thị Thu Thủy
Nhà xuất bản
Tạp trí Công thương
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

6. TT-Thuong hieu ĐH.pdf

Dung lượng: 218.34 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0