Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Chủ biên: TS. Dương Thị Thục Anh
Đồng chủ biên: TS. Vũ Anh Tuấn
Nhà xuất bản
Lý luận chính trị
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

12. GT ky nang lanh dao quan ly - Phan 2.pdf

Dung lượng: 9.59 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0