Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

2

Tóm tắt
LSĐ
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hội đồng biên soạn:
PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc - Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS. Ngô Đăng Tri - Phó Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - Thư ký chuyên môn
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật
Trích dẫn
Tệp tin
200

GT-LSĐCS-VN-P1.pdf

Dung lượng: 8.7 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 1