Quản trị kênh phân phối - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Trương Đình Chiến
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

37. quan_tri_kenh_phan_phoip-Trương Đình Chiến - P2.pdf

Dung lượng: 4.17 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0