Thư viện số chuyên về Luận án MIT

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
DSpace@MIT là kho lưu trữ kỹ thuật số dành cho nghiên cứu của MIT, bao gồm các bài báo được bình duyệt, báo cáo kỹ thuật, tài liệu nghiên cứu, luận văn, v.v.
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn