Design and use of 3D typography for indoor Augmented Reality mobile applicati

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Kajsa Palm
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin
200

26-Design_and_use_of_3D_typography_for_indo.pdf

Dung lượng: 1.21 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0