Nghệ thuật lãnh đạo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Nguyễn Ngọc Tuấn
Phạm Thanh Loan
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Phương Đông thành phố Hồ Chí Minh
Trích dẫn
Bộ sưu tập