Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao
TS. Nguyễn Thị Hải Hằng
TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương
TS. Bùi Nhất Vương
Ths. Phạm Quang Vinh
Ths. Huỳnh Quốc Tuấn
Ths. Trần Ngọc Tú
Nhà xuất bản
Tài chính
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

10. Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC.pdf

Dung lượng: 2.35 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0