Giáo trih Quản trị học - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

7

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nhà xuất bản
Tài chính
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

25. GT quan_tri_hocpdf_Phan 1.pdf

Dung lượng: 56.47 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1