Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Bài 6: Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể (Tài liệu lưu hành nội bộ)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Ths. Trương Phi Cường - Trường Đại học Gia Định
Nhà xuất bản
Trường Đại học Gia Định
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

Thống kê UD trong KD - BAI 6-KIEM DINH GIA THUYET VÀ THAM SO TONG THE.pdf

Dung lượng: 4.12 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0