Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn: Nghiên cứu tình huống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà xuất bản
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) 63-70
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

15. Những thách thức trong quá trình áo dụng quản trị tinh gọn.pdf

Dung lượng: 131.47 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0