Kinh tế Phát triển – Căn bản và nâng cao

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Đinh Phi Hổ
TS. Nguyễn Văn Phương
Nhà xuất bản
Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Trích dẫn
Bộ sưu tập