Adobe Illustrator CC Classroom in a Book®

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Adobe® Illustrator® CC is the industry-standard illustration application for print, multimedia, and online graphics. Whether you are a designer or a technical illustrator producing artwork for print publishing, an artist producing multimedia graphics, or a creator of web pages or online content, Adobe Illustrator offers you the tools you need to get professional-quality results.
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Brian Wood
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

04-Adobe Illustrator CC Classroom in a Book.pdf

Dung lượng: 63.6 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 1