BI- Bioline International

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Bioline International là CSDL phi lợi nhuận cung cấp quyền truy cập tới các tạp chí nghiên cứu chất lượng được xuất bản ở các nước đang phát triển trên các lĩnh vực: y học nhiệt đới, bệnh truyền nhiễm, dịch tễ, các bệnh mới xuất hiện, đa dạng sinh học, môi trường, bảo tồn và phát triển quốc tế.
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn