Quản trị toàn diện Doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2000
Tác giả
Hồ Đức Hùng
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Trích dẫn
Bộ sưu tập