Quản trị cung ứng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng Chương 2: Tổ chức trong quản trị cung ứng Chương 3: Quy trình nghiệp vụ cung ứng Chương 4: Mua sắm trang thiết bị sản phẩm Chương 5: Mua dịch vụ Chương 6: Xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư Chương 8: Ứng dụng máy tính và thương mại điện tử trong cung ứng vật tư Chương 9: Đàm phán tronh hoạt động cung ứng Chương 10: Vận tải
Mô tả
Năm xuất bản
2002
Tác giả
Đoàn Thị Hồng Vân
Bùi Lê Hà
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Thống kê
Trích dẫn
Bộ sưu tập