DOAB - Directory of Open Access Books

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
DOAB (The Directory of Open Access Books- Danh mục sách truy cập mở) là dịch vụ tìm kiếm các cuốn sách có giá trị học thuật được xuất bản với giấy phép truy cập mở. DOAB cung cấp chỉ mục tìm kiếm tới những thông tin chính về cuốn sách với đường link tới toàn văn của nhà xuất bản hoặc các kho lưu trữ.
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn