TỔ CHỨC HÀNH VI, CƠ CẤU, QUI TRÌNH

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
James L. Gibson
Dịch giả: ThS. Phan Quốc Bảo và Nhóm dịch thuật Đại học Duy Tân
Nhà xuất bản
Thành phố Hồ Chí Minh
Trích dẫn