Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa- đối tượng sử dụng và chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
0018
Tác giả
Nguyễn Bích Ngọc
Nhà xuất bản
Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 192- Tháng 5. 2018
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

12. Bài của ThS.Nguyễn Bích Ngọc.pdf

Dung lượng: 520.07 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0