POWER BI DESKTOP

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Power BI Desktop tích hợp công cụ truy vấn, mô hình dữ liệu và công nghệ Visualization đã được chứng minh của Microsoft. Các nhà phân tích dữ liệu và những người khác có thể tạo bộ sưu tập truy vấn, kết nối dữ liệu, mô hình và báo cáo, đồng thời dễ dàng chia sẻ chúng với những người khác. Thông qua sự kết hợp giữa Power BI Desktop và Power BI service, những hiểu biết mới về thế giới dữ liệu sẽ dễ dàng hơn trong việc lập mô hình, xây dựng, chia sẻ và nhân rộng.
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
CLEVERCFO EDUCATION
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin
200

61-PowerBI.pdf

Dung lượng: 39.54 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0