Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

6

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2002
Tác giả
Chủ biên: Nguyễn Hữu Lam
Đinh Thái Hoàng
Phạm Xuân Lan
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Trích dẫn
Tệp tin
200

phattrienvithecanhtranh-P1.pdf

Dung lượng: 16.16 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 4