Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2008
Tác giả
PGS.TS. Đồng Thị Thanh Phương
Ths. Nguyễn Đình Hòa
Ths. Trần Thị Ý Nhi
Nhà xuất bản
Thống kê
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

93_GT_quan_tri_dn_Đồng Thị Thanh Phương-Phan 2.pdf

Dung lượng: 1.07 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0