Quản lý chất lƣợng toàn diện

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Chƣơng trình quốc gia về “Nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

16.-LVP-65A-T12.2018.-184t-Quan-ly-chat-luong-toan-dien.pdf

Dung lượng: 3.93 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1