Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về doanh nghiệp; quản trị chiến lược; kế hoạch điều hành sản xuất; quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp; quản trị máy móc thiết bị trong doanh nghiệp; quản trị nguồn nhân lực; quản trị marketing; quản trị vốn trong doanh nghiệp; quản trị giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất trong doanh nghiệp; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Mô tả
Năm xuất bản
2008
Tác giả
Đồng Thị Thanh Phương
Nguyễn Đình Hòa
Trần Thị Ý Nhi
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Thống kê Tp Hồ Chí Minh
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

93_GT_quan_tri_dn_Đồng Thị Thanh Phương-Phan 1.pdf

Dung lượng: 1.1 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2