Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2005
Tác giả
Hoàng Trọng
Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà xuất bản
Thống kê
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

49. phantichdulieunghiencuuvoi spss_hoangtrong.pdf

Dung lượng: 13.3 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0