Thẩm định chi tiết pháp lý trong thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) luôn tồn đọng những rủi ro nhất định có thể khiến thương vụ không tạo ra giá trị mà đôi khi thất bại có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Th m định chi tiết là một quy trình quan trọng trong hoạt động M&A, trong đó, th m định chi tiết pháp lý (LDD) đóng vai tr gi p hạn chế các rủi ro pháp lý có thể phát sinh nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện M&A một cách an toàn và tối ưu hóa giá trị đạt được từ giao dịch. Bài viết giới thiệu về Th m định chi tiết pháp lý và một số vấn đề quan pháp luật quan trọng cần thực hiện trong th m định chi tiết pháp lý
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
V V n Cường - Trung tâm Khảo thí, Đại học Nguyễn Tất Thành vuvancuong050595@gmail.com
Nhà xuất bản
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 1
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

18. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.pdf

Dung lượng: 587.29 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0