Essentials of Organizational Behavior

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Stephen P. Robbins - San Diego State University
Timothy A. Judge - University of Notre Dame
Nhà xuất bản
Pearson Education Limited
Trích dẫn
Tệp tin
200

Essentials of Organizational Behavios.pdf

Dung lượng: 4.76 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0