Operations strategy

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nigel Slack
Michael Lewis
Nhà xuất bản
Pearson Education Limited
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

158-Operations-Strategy-Nigel-Slack-Michael-Lewis-Edisi-5-2018.pdf

Dung lượng: 9.12 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0