ORGANIZATION BEHAVIOUR AND CHANGE MANAGEMENT

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
The importance of study of organization behaviour can never be under estimated. As we all know that the objectives for which an organisation is formed can never be achieved without the team effort and for this it becomes further more important to have a study of this subject as it involves study of human behaviour in an organization.
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Prof. Abhishek Rai
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

PGDHR_102_slm.pdf

Dung lượng: 5.74 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0