Principles of Marketing

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
DR. MARIA GOMEZ ALBRECHT, UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS
DR. MARK GREEN, SIMPSON COLLEGE
LINDA HOFFMAN, IVY TECH COMMUNITY COLLEGE
Nhà xuất bản
Rice University
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

81. Principles_Marketing-WEB.pdf

Dung lượng: 56.82 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 3