English for Business Communication - Student's Book - A modular Short Course on socialising, telephoning, presenting, meetings, and negotiations

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

9

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2007
Tác giả
Simon Sweeney
Nhà xuất bản
Cambridge University Press
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

88. English for Business Communication_Simon Sweeney.pdf

Dung lượng: 13.66 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0

...

Track01.mp3

Dung lượng: 1.7 MBĐịnh dạng: mp3

Lượt xem: 1 Lượt tải: 2

...

Track02.mp3

Dung lượng: 2.36 MBĐịnh dạng: mp3

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0

...

Track03.mp3

Dung lượng: 1.36 MBĐịnh dạng: mp3

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0

...

Track04.mp3

Dung lượng: 1.45 MBĐịnh dạng: mp3

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0