English for business communication : a short course consisting of five modules, cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings, and negotiations: Student's book / Simon Sweeney

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
1997
Tác giả
Simon Sweeney
Nhà xuất bản
Cambridge University Press
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

91. English for business communication a short course consisting of five modules.pdf

Dung lượng: 22.56 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0