Winning at New Products Creating Value Through Innovation

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Robert G. Cooper
Nhà xuất bản
Basic Books
Trích dẫn
Bộ sưu tập