Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology / Edition 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2006
Tác giả
Henry William Chesbrough
Nhà xuất bản
Harvard Business Review Press
Trích dẫn