English for business communication : a short course consisting of five modules, cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings, and negotiations : student'n book / Simon Sweeney

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
1997
Tác giả
Simon Sweeney
Nhà xuất bản
Cambridge University Press
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

89. English for business communication - a short course consisting of five modules.pdf

Dung lượng: 26.77 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0