Strategic Human Resource Management: A Balanced Approach

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2024
Tác giả
Paul Boselie and Beatrice van der Heijden
Nhà xuất bản
McGraw Hill
Trích dẫn
Tệp tin
200

Strategic Human Resource Management Ablanced Approach.pdf

Dung lượng: 168.38 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 1