English for business communication : a short course consisting of five modules, cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings, and negotiations : Teacher’s book / Simon Sweeney

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
1997
Tác giả
Simon Sweeney
Nhà xuất bản
Cambridge University Press
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

90. English for business communication a short course consisting of five modules.pdf

Dung lượng: 26.23 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 1