Python Programming

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
The impact of a technology largely depends upon its quick and easy deployment, ease of use and seamless integration. Over the years, Python has translated into a high-level programming language, which has influenced the deployment of emerging technologies such as machine learning, artifcial intelligence, block chain, and deep learning, etc., signifcantly.
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vijay Kumar Sharma
Vimal Kumar
Swati Sharma
Shashwat Pathak
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin
200

62-Practical python programming.pdf

Dung lượng: 3.81 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0