Mergers & Acquisitions from A to Z

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2006
Tác giả
Andrew J. Sherman
Milledge A. Hart
Nhà xuất bản
American Management Association
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

14. Mergers_and_Acquisitions_From_A_to_Z_Second edition.pdf

Dung lượng: 1.16 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0