Social Research Methods - Fourth edition

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Fourth edition 2012 , First edition 2001 , Second edition 2004 , Third edition 2008
Tác giả
Alan Bryman
Nhà xuất bản
Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

Lecture 09 Reading material Book on Social Research Methods (1).pdf

Dung lượng: 16.13 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0