Project Management from Simple to Complex

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Author removed at request of original publisher
Nhà xuất bản
CC BY-NC-SA
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

Project-Management-from-Simple-to-Complex-1538759492.pdf

Dung lượng: 9.68 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1