Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (4th Edition).

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Kevin Lane Keller
Ambi M. G. Parameswaran
Isaac Jacob
Nhà xuất bản
Pearson India Education Services Pvt. Ltd
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

84. strategicbrandmanagement_kellerparameswaranjacob.pdf

Dung lượng: 106.31 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 0