Quantitative Analysis for Management Thirteenth Edition, Global Edition

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Barry Render
Ralph Stair
Nhà xuất bản
Pearson Education, Ltd
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

17. Quantitative Analysis for Management - 15th ed.pdf

Dung lượng: 3.12 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1